Sorggruppene starter opp igjen etter sommeren

Marianne sandsdalen er fagansvarlig for sorgtjenesten

Marianne sandsdalen er fagansvarlig for sorgtjenesten

Høytid og ferie kan være en vanskelig tid for mennesker i sorg. Når de daglige rutinene forsvinner og venner og familie er bortreist, kan sorgen forsterkes. Nå er høsten her, og våre sorggrupper er i gang igjen.  – Vi får jevnt over mange henvendelser til Sorgtjenesten. Det er mange som trenger noen å snakke med om det de går gjennom, sier Marianne Sandsdalen, fagansvarlig på Sorg i Fransiskushjelpen.

Sorg rammer alle

Alle mister noen de er glad i i løpet av livet. Sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får bearbeidet følelser, tanker og reaksjoner som følger sorgen. Marianne Sandsdalen forteller: - Våre sorggrupper driftes etter likepersonsprinsippet. Det betyr at frivillige som selv har vært gjennom sorg leder gruppene, som møtes noen timer hver tredje uke. Det er viktig å møte noen som viser omsorg og som kan forstå noe av det man går gjennom.

Mange kjenner til tilbudet

Sandsdalen utdyper: - Mange kjenner til vårt tilbud og ønsker å gå i sorggruppe i Fransiskushjelpen. For øyeblikket har vi 24 grupper gående, der alle er inndelt etter alder, type tap og relasjon til avdøde. Slik skal man kunne møte mennesker i samme livsfase og samme situasjon som seg selv. Vi har for eksempel egne grupper for etterlatte etter selvmord og etterlatte etter rusrelatert død. Vi mener det å møte noen som har gått gjennom det samme er et godt utgangspunkt for å bearbeide sorgen.

Også generalsekretær i Fransiskushjelpen, Lise Tørnby, har tro på metoden. – Vi er glade for at folk tar sorgen på alvor og ber om hjelp. De frivillige gjør en uvurderlig jobb. Sorgtjenesten har vært i drift siden midten av åttitallet, og er fortsatt like aktuell. Vi vet at mange opplever at de får god hjelp til å bearbeide sorgen sin hos oss.

Lavterskeltilbud

– Alle som henvender seg til oss er inne til individuell samtale først, sier Sandsdalen. Hvis vi mener at Sorgtjenesten er riktig tilbud får man deretter plass i en egnet gruppe. Ved stor pågang må man vente litt, men målet vårt er at alle skal få tilbud om plass i en sorggruppe så fort som mulig. Vi pleier å si at Sorgtjenesten ikke er et terapeutisk tilbud, men at det kan ha en terapeutisk effekt for de som deltar, avslutter Marianne.