Tester for hepatitt C på gata i Oslo

sphbilen.jpg

Å eliminere Hepatitt C innen 2030 er et ambisiøst helsepolitisk mål i Norge. Men mange i risikogruppen tester seg fortsatt ikke for sykdommen. Fransiskushjelpen har siden mars 2019 vært en del av et forskningsprosjekt for å nå flere pasienter på gata i Oslo. Bidraget inngår i et felles forskningsprosjekt og resultatene presenteres på en internasjonal forskningskonferanse i Canada i september.

- Vi er glade for at Fransiskushjelpen kan være med å bidra inn i dette viktige prosjektet, sier Gunnar Thingnes, fagansvarlig for rus i Sykepleie på hjul, en avdeling i Fransiskushjelpen. – Vi møter daglig mennesker som trenger nettopp denne behandlingen. Det første skrittet på veien er å bli testet.

Vanskelig å nå ut til de som trenger behandling

Thingnes forteller videre at de fleste smittede i Norge er eller har vært injiserende rusavhengige.  – Det finnes god behandling for Hepatitt C, men man klarer allikevel ikke å nå ut til alle de smittede. Derfor har Sykepleie på hjul siden mars i år testet for sykdommen på gata i Oslo. - Testen består av en enkel blodprøve, legger Thingnes til.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fransiskushjelpen, Akershus Universitetssykehus og Hepatitt C-klinikken på Prindsen Mottakssenter. Målet til forskningsprosjektet er å kartlegge hvordan man lettere kan nå de mest utsatte pasientene.

Et ambisiøst helsepolitisk mål å eliminere hepatitt C

Det var Verdens helseorganisasjon som i 2016 initierte en global strategi der målet er å eliminere hepatitt som et folkehelseproblem innen 2030. Høsten 2018 fulgte norske helsemyndigheter etter og lanserte en revidert nasjonal strategi mot hepatitter. Målet er å redusere antall hepatitt C-smittede med 90 prosent innen 2023 i Norge- og at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

- Det er et ambisiøst mål, og vi ønsker selvfølgelig å bidra, sier Gunnar Thingnes. Han legger til: - Prosjektet tester ut nye modeller slik at flere skal kunne testes og behandles for Hepatitt C. Å oppsøke lege er et stort skritt for mange, og krever planlegging. Det kan være vanskelig å prioritere i en kaotisk hverdag. Å teste pasienter på gata, der og da, er dermed et viktig ledd i innsatsen for å nå de mest utsatte. Vi er glade for å være en del av forskningsprosjektet og for samarbeidet med Akershus Universitetssykehus og Hepatitt C-klinikken.

Presenterer funn i Canada

Siden 1. mars i år er 54 pasienter testet på gateplan. Resultatene så langt vil presenteres på forskningskonferansen International Network on Hepatitis in Substance Users i Montreal i Canada i september. Det ser ut til at det kan være en utfordring å både tilby testing og behandling i samme besøk. Thingnes forteller: - Fordi det tar noe tid å få svar på blodprøven, er det en utfordring at en del pasienter forlater konsultasjonen før resultatet er klart. Dermed må man kontakte pasienten flere ganger for å kunne tilby både diagnostisering og behandling. Fremover vil man derfor se på hvilke tiltak som kan gjøres for at flere ikke bare tester seg, men også starter behandling.

NRK Østlandssendingen har skrevet om saken, les her! Se klippet på nyhetene her eller hør det på radio her.

Fakta om hepatitt C:

  • Hepatitt C er en leverbetennelse forårsaket av et virus som smitter gjennom blod.

  • Ubehandlet kan hepatitt C føre til leverkreft, leversvikt og død.

  • Man anslår at mellom 11 000 og 17 000 mennesker lever med Hepatitt C i Norge i dag. De aller fleste er smittet gjennom injiserende rusbruk.

  • Det finnes effektiv behandling som kan fjerne viruset hos de fleste, og som tilbys alle med kronisk infeksjon.

 
GUNNAR THINGNES ER FAGANSVARLIG I SYKEPLEIE PÅ HJUL

GUNNAR THINGNES ER FAGANSVARLIG I SYKEPLEIE PÅ HJUL