Familiehjelp

Det siste tiåret har vi sett økt oppmerksomhet rundt barn som pårørende. Hvis noe alvorlig skjer med en forelder påvirker det hele familien. Hverdagen endrer seg, man kan oppleve mangel på forutsigbarhet, og livet er ikke slik det pleier å være når foreldre ikke kan følge opp på samme måte som tidligere. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Noe av det viktigste for barn er at hverdagsrutiner fungerer som de pleier. Barn er ikke pårørende slik voksne er pårørende. Barn skal få slippe plikter, omsorgsoppgaver og belastninger som er større enn de kan mestre. Samtidig er de unike individer med egne ressurser som kan ha viktige oppgaver i familien.

Familiehjelperen tilbyr praktisk og sosial støtte til barn og unge som pårørende i familier hvor en av foreldrene er alvorlig syk. Vi hjelper til med å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter, basert på det som er de viktigste behovene i den enkelte familie. Alle våre hjelpere er frivillige, med ulik bakgrunn og alder, som har tid og ønske om å bidra til at familier kan få en bedre og enklere hverdag i en vanskelig livssituasjon. Flere av våre frivillige bidrar også med gode og støttende samtaler. Noen familier får også familiehjelp etter dødsfall, da behovet for hjelp og støtte ofte kan være like stort da. Målgruppen til Familiehjelperen er barn og unge som pårørende i familier der en av foreldrene eller omsorgspersonene har en alvorlig somatisk sykdom eller psykiske helseutfordringer.

Familiehjelperen ønsker et fokus på forebyggende familiearbeid og helsefremmende prosesser, som kan sette barn og foreldre i bedre stand til å mestre hverdagen når en forelder blir syk.

De frivillige får opplæring, veiledning og oppfølging av ansatte i organisasjonen, og det kreves politiattest for å være frivillig i Familiehjelperen.

Vi tilbyr

  • Hjemmebesøk hos familien der behovene for støtte blir kartlagt

  • Kobling til en frivillig familiehjelper

  • Henting i barnehage/skole, aktiviteter, leksehjelp, følge til fritidsaktiviteter, lek, enkel matlaging

  • Hjelp en dag i uken – 1-5 timer

  • Samarbeid med andre instanser til beste for familien

  • Videre oppfølging av den frivillige innsatsen i familien

  • Tjenesten er gratis og omfatter hele Oslo kommune

Kontakt oss