Rusomsorg

Samfunnet har de siste årene hatt stadig økende fokus på rusavhengighet som et helseproblem. Alle partier på Stortinget med to unntak har nå programfestet at rus skal ut av justissektoren og inn i helsesektoren. Rusavhengige skal først og fremst hjelpes, ikke straffes. I tillegg til skadene som oppstår ved injisering- som sår, abscesser, blodpropp, infeksjoner og nyresvikt, blir ruspasientene, som resten av befolkningen, stadig eldre. Mange har kreft, hjerte- eller lungesykdom og psykiske diagnoser i tillegg til sin rusavhengighet.

I Sykepleie på hjul har vi tilbudt oppsøkende helsehjelp til denne gruppa i mange år allerede. Hos oss jobber vi med fokus på skadereduksjon. Det vil si at vi ønsker å fremme den enkeltes ressurser til å ivareta egen helse. Skadereduserende tiltak er et skritt i riktig retning mot rusmestring, bedre helse, mer verdighet og økt sosial inkludering. Vi jobber to sykepleiere fra en bil, og pasienten kan oppsøke oss på gata eller vi drar på hjemmebesøk. Vi reiser til alle Oslos bydeler.

Vi tilbyr

  • Utdeling av alt rent brukerutstyr og Nyxoid nesespray (motgift mot heroin og andre opioider)

  • Helsevurdering ved spørsmål om sykdom/skade

  • Sårstell og stell av abscesser der pasienten ikke kan/ønsker å oppsøke feltpleie, og ikke har krav på hjemmesykepleie

  • Medisinlevering på forespørsel fra LAR/MAR/fastlege når pasienten er syk i en kort periode

  • Rådgivning om rusbruk og helse, injeksjonsteknikk, ernæring og egenomsorg

  • Vi tester for Hepatitt C og henviser til videre behandling

Vi er et lavterskel helsetilbud til mennesker i Oslos rus- og/eller prostitusjonsmiljø. Man trenger ingen henvisning. Vi samarbeider tett med andre ideelle aktører og Oslo kommune. Alle våre tjenester er gratis.

Kontakt oss

Åpningstider

  • Hverdager 08.30-16.00. Mandag og onsdag åpent 08.30-22.00.